Seuraa meitä Facebookissa Seuraa meitä Instagramissa

Hakeminen

Lue miten ja milloin Jousiakatemiaan voi hakea ja mitä hakijalta edellytetään.

Jousiakatemiaan voivat hakea suomalaisten musiikkioppilaitosten oppilaat. Valituksi tuleminen edellyttää poikkeuksellista kyvykkyyttä oman instrumentin käsittelyssä, motivaatiota ammattimaiseen opiskeluun, sekä valmiutta sitoutua Jousiakatemian toimintaan. Opiskelijat valitaan mukaan toimintaan vuodeksi kerrallaan.

Hakuprosessiin voi kuulua esimerkiksi kaksi vaihetta, pääsykoe ja haastattelu. Tarkemmat tiedot hakemisesta julkaistaan tällä verkkosivustolla silloin, kun hakeminen kyseiseen akatemiaan on ajankohtaista.

Hakuprosessista ja opiskelijavalinnoista vastaavat Jousiakatemioiden vastuuopettajat. Lisätietoa hakemisesta voi pyytää myös sähköpostitse osoitteesta jousiakatemia@gmail.com

Hakuvaiheessa Jousiakatemia ei osallistu hakijalle koituviin kustannuksiin.